tiệc trà tại zone9

10/1/2014 - Lượt xem: 3378
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tổng hợp những hình ảnh tiệc Teabreak được tổ chức tại Zone9 từ tháng 9-tháng 11/2013 mà Sự kiện việt đã tổ chức

Teabreak được diễn ra tại uplounge

teabreak được diễn ra tại nhà sàn Collective

Tổng hợp những hình ảnh tiệc Teabreak được tổ chức tại Zone9 từ tháng 9-tháng 11/2013 mà Sự kiện việt đã tổ chức

Quản lý bình luận

Đăng ký tư vấn: